KONTAKT

Hebrangova 21/ III, Zagreb,

Croatia

Briefing komunikacije d.o.o. za odnose s javnošću, registrirani kod trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, OIB: 06785674428, IBAN: HR3324840081100697070 kod RBA Zagreb,
članovi uprave: Tatjana Korceba-Huić i Davor Huić

© 2020 by Briefing komunikacije