Što

radimo

Uspješno razvijamo dugoročne PR strategije koje uključuju procjenu klijentovih poslovnih ciljeva, ključne dionike i konkurentnu tržišnu situaciju s ciljem postizanja konkretnih i mjerljivih rezultata.

Usluga strateškog savjetovanja koju pružamo uključuje odnose s javnošću, krizno komuniciranje, upravljanje temama od javnog značaja, reputaciju i oglašavanje. Strateško komuniciranje za nas predstavlja okvir za raspravu o temama i pitanjima koje naši klijenti smatraju važnim s ciljem gradnje i jačanja njihova utjecaja i kredibiliteta.

Strateško savjetovanje

Novi pristup oglašavanju koji se temelji na dvosmjernoj komunikaciji s korisnicima. Osim za promociju proizvoda i usluga, digitalni marketing koristimo i za otvaranje novog prodajnog kanala našim klijentima, pružajući izvrstan omjer uloženog i dobivenog.