Što

radimo

Uspješno razvijamo dugoročne PR strategije koje uključuju procjenu klijentovih poslovnih ciljeva, ključne dionike i konkurentnu tržišnu situaciju s ciljem postizanja konkretnih i mjerljivih rezultata.

Usluga strateškog savjetovanja koju pružamo uključuje odnose s javnošću, krizno komuniciranje, upravljanje temama od javnog značaja, reputaciju i oglašavanje. Strateško komuniciranje za nas predstavlja okvir za raspravu o temama i pitanjima koje naši klijenti smatraju važnim s ciljem gradnje i jačanja njihova utjecaja i kredibiliteta.

Strateško savjetovanje

Novi pristup oglašavanju koji se temelji na dvosmjernoj komunikaciji s korisnicima. Za promociju klijentovih proizvoda ili usluga koristimo digitalne kanale, pružajući izvrstan omjer uloženog i dobivenog.

Briefing komunikacije d.o.o. za odnose s javnošću, registrirani kod trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, OIB: 06785674428, IBAN: HR3324840081100697070 kod RBA Zagreb,
članovi uprave: Tatjana Korceba-Huić i Davor Huić

© 2020 by Briefing komunikacije